Koncerty na které Vás srdečně zveme

 

1.4.2024 Hudební doprovod slavnostní mše svaté na Velikonoční pondělí v Pohoří na Šumavě

11.5.2024 Vystoupení při pietním aktu na náměstí v Českém Krumlově k poctě ukončení 2. sv. války

12.5.2024 Koncert ke Dni matek v kapli sv. Martina v Městském parku v ČK

19.6.2024 Společný koncert našeho sboru a sboru University of Washington Tour Choir ze Seattlu v klášterním kostele Český Krumlov

28.9.2024 Dopolední matiné v rámci Svatováclavských slavností ve Sloupovém sále spolu s Pěveckým sborem Kaplice

7.12.2024 Adventní koncert v kapli sv. Martina v Městském parku v ČK

23.12.2024 Živý Betlém – II. nádvoří zámku ČK

Minulé..

18.1.2024 B. Smetana: Věno - vystoupení při příležitosti uvítání knížecí rodiny před slavnostním requiem za
knížete Karla Schwarzenberga v Č. Krumlově

21.10.2023 Vystoupení v Praze v Zrcadlové kapli Klementina spolu se sborem Sanguis novus

28.9.2023 Dopolední matiné v rámci Svatováclavských slavností ve Sloupovém sále spolu se sborem Codex Temporis z Příbrami

14.5. 2023 Koncert ke Dni matek ve Sloupovém sále Studijního centra na zámku Č. Krumlov spolu se sborem Sanguis novus z Prahy

6.5.2023 Vystoupení na náměstí v Českém Krumlově v rámci oslav ukončení 2. sv. války

22.4.2023 Účast a vystoupení na jednodenním festivalu pěveckých sborů v Příbrami

15.4.2023 Koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Č. Budějovicích - spolu s ženským sborem Voces gaudí z Č. Budějovic

29.12.2022 Tradiční vánoční koncert s vokálně-instrumentálním souborem dobových historických nástrojů Chairé Příbram v Prokyšově sále

23.12.2022 Živý Betlém – II. nádvoří zámku ČK

10.12.2022 adventní koncert v kapli sv. Martina v Městském parku v ČK

28.9.2022 Svatováclavské slavnosti - dopolední matiné ve Sloupovém sálu Studijního centra zámku Český Krumlov

8.5.2022 Charitativní koncert ke Dni matek v kapli sv. Martina v Městském parku v Českém Krumlově - veškerý výtěžek 6.702 Kč putoval na podporu uprchlíků z Ukrajiny

7.5.2022 Vystoupení při pietním aktu na náměstí v Českém Krumlově k poctě ukončení 2. sv. války

18.12.2021 Adventní koncert v kapli sv. Martina v Městském parku v Českém Krumlově

29.12.2021 O Vánocích zpívám - tradiční vánoční koncert se souborem Chairé v Prokyšově sálu

28. 9. 2020 Svatováclavské slavnosti - dopolední matiné ve Sloupovém sálu Studijního centra zámku Český Krumlov

23.12.2019 Živý Betlém Český Krumlov - II. zámecké nádvoří

28.12.2019
 O Vánocích zpívám - tradiční koncert se souborem dobových nástrojů Chairé Příbram - Prokyšův sál

28.9.2019 od 11:00 Koncert ve Sloupové síni v Českém Krumlově (v rámci Svatováclavských slavností)

28.10.2019 od 17:00 KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY (v rámci  OSLAV VÝROČÍ 300 LET OD PŘÍCHODU KNÍŽAT ZE SCHWARZENBERGU NA KRUMLOV), společně s námi vystoupí Krumlov Classic Guitar Duo - Klášterní kostel Božího těla

4.5.2019 od 11:00 Vystoupení v rámci Slavnostního aktu u příležitosti 74. výročí konce II. světové války - náměstí Svornosti, Český Krumlov

12.5.2019 od 16:00 Koncert ke Dni matek v kapli na Křížové hoře v Č. Krumlově

20.6.2019 od 16:00 Koncert se sborem Masterworks Choir z USA - Kláštery Č. Krumlov

2.12.2018 Vystoupení na náměstí v Českém Krumlově u příležitost rozsvícení vánočního stromu

8.12.2018 Adventní koncert v kostele v Pohoří na Šumavě 

23.12.2018 Živý Betlém Český Krumlov - II. zámecké nádvoří 

29.12.2018 O Vánocích zpívám - tradiční koncert se souborem dobových nástrojů Chairé Příbram - Prokyšův sál

1.9.2018 od 16:00 Koncert na Náměstí ve Lhenicích (v rámci Jarmarku sv. Jiljí)

28.9.2018 od 11:00 Koncert ve Sloupove sini v Ceskem Krumlove (v ramci Svatovaclavskych slavnosti)

12.-14.10.2018 Soutěžní vystoupení na Mezinárodním festivalu romantismu Vlachovo Březí 

28.10.2018 Koncert ke 100. výročí vzniku ČSR - spolu s Pěveckým sborem Perchta a Krumlovským komorním orchestrem Český Krumlov

23.6.2018 Koncert v rámci Slavností pětilisté růže, společně s námi vystoupí soubor dobových nástrojů Chairé Příbram - klášterní kostel křižovníků Č. Krumlov

23. prosince 2017 – Koncertní účinkování na „Živém Betlémě“ v Českém Krumlově

29. prosince 2017 – Účast na vánočním koncertě souboru Chairé z Příbrami „O vánocích zpívám“ v Prokyšově sále v Českém Krumlově

9. prosince 2017 – Adventní koncert v Pohoří na Šumavě

17. listopadu 2017 - Koncert na Benefičním festivalu hudby a umění ve Frymburku Andělská přání 2017 pro onkologicky nemocné děti

28. září 2017 od 11:00h – Koncert ve Sloupové síni v Českém Krumlově (v rámci Svatováclavských slavností), host: DuoDam

21. října 2017 od 17:00h – Koncert v Jezuitském sále ku příležitosti výročí vzniku ČSR spolu se sbory Musica Viva Horní Planá, Česká píseň Prachatice a Sonitus Písek

6. května 2017 – Vystoupení v rámci  72. výročí konce 2. světové války v Českém Krumlově - Uctění památky účastníků 2. světové války za přítomnosti představitelů města, významných hostů a členů vojenskohistorických spolků

14. května 2017 – Koncert v kapli sv. Kříže na Křížové hoře v Českém Krumlově, hosté Šárka Havlíková a Klára Ferenczi / plakát

17. června 2017 – Koncert se souborem Chairé z Příbrami v klášterním kostele Božího Těla a P.Marie v Českém Krumlově (v rámci Slavností pětilisté růže)